20 bin memura SİCİL AFFI

20 bin memura SİCİL AFFI
Binlerce memuran merakla bekleği 'sicil affı' nihayet Meclis'in gündemine geliyor.Abone ol

AKP bu hafta Meclis'i af için çalıştıracak. Çeşitli konularda af düzenlemesi içeren dört ayrı yasa tasarı ve teklifinin ele alınıp, yasalaştı rılması bekleniyor. Gündemde yer alması beklenen en önemli düzenleme ise yaklaşık 20 bin memura getirilmesi düşünülen sicil affı.

Sarıkaya'nın durumu
Meclis gündemde yer alacak en önemli düzenleme 23 Nisan 1999'tan bu yana kamu görevlilerinin işledikleri fiil מיני מעקף קיבה lerden dolayı verilmiş disiplin cezalarının silinmesi ile tüm sonuçları nın da ortadan kalkması olacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 20 bin memurun yararlanması ve sicillerinin silinmesi bekleniyor. Tasarı, askerler ile Hakimler ve Savcılar Yasası'na tabi personeli kapsam dışında bırakıyor. Van Savcısı Ferhat Sarıkaya aftan yararlanamıyor. AKP'li bir üst düzey yönetici, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla görevlerinden uzaklaştırılmış ya da disiplin cezası almış hakim ve savcılar ile YAŞ kararıyla TSK'dan atılan bazı grupların kendilerinin de af kapsamına alınmasını istediklerini söyledi. Özellikle Sarıkaya ile ilgili talep aldıklarını belirten AKP'li yetkili, böyle bir düzenlemenin kamuoyunda gerilim yaratabileceğini, bunun için bir "şimdilik" bir önerge hazırlamayı düşünmediklerini bildirdi. Aftan, türban taktığı için disiplin cezası alan kadın memurlar da yararlanacak. Yüz kızartıcı suç tanımı ve kapsamı dışında kalan türban ile irticai faaliyetlerden disiplin cezası alan, sicilleri bozulan bürokratlar, öğretim üyeleri, öğretmen, sağlık personeli, hemşireler de dahil tüm devlet memurları nın cezaları affedilecek. Yani sürgün, kınama, uyarı, maaş kesimi gibi disiplin cezaları tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalkacak.

330 OY GEREKİYOR
Af yasalarının çıkması için Anayasa gereği 330 oy gerekiyor. AKP yetkilileri milletvekillerini haftalar önceden programlarını ayarlayıp görüşme tarihinde Meclis'te bulunmaları konusunda uyarmıştı.

Sabah
Zübeyde YALÇIN / ANKARAKategori : ÇALIŞMA HAYATI