Her memur taşıt sürebilecek!

Her memur taşıt sürebilecek!
Devlet dairelerinde taşıt kullanımına ilişkin uygulamalar yeniden düzenlendi.Abone ol

237 sayılı Taşıt Kanununun 12'inci maddesi gereğince, taşıt kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca saptanmış ve iki ayrı yönetmelik olarak 01/04/2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

"Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller" tüm kamu görevlilerini ilgilendirmekte olup, aşağıda 8 başlık altında özetlenmiştir.

1- Kurumlar taşıt ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle karşılayacaklardır.

2- Daha önceki düzenlemelere göre şoför kadrosunda görev yapmayanlar taşıtları kullanamıyorlardı. Bu düzenlemeyle bu engel kaldırılmıştır.

3- Kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı yoluyla karşılanmas çerkezköy biorezonans ının temel amacı, kamudaki taşıt giderlerinin asgari seviyeye indirilmesi ve kaynakların savurganlığa yol açılmadan, bütçe olanaklarıyla uyumlu bir biçimde kullanımının sağlanması olarak belirlenmiştir.

4- Taşıtların kamu görevlilerince sürülebilmesinin genel şartları 4 maddede belirtilmiştir.

a) Kamu görevlisi, toplantı, keşif, sağlık hizmetleri, tahsilat, tebligat, arazide yürütülecek hizmet ve benzeri bir görev için görevlendirilmiş olmalıdır.

b) Bu görevlendirmede taşıt kullanımı zorunlu olmalıdır.

c) Kamu görevlisi, taşıtı sürmeyi kabul etmiş olmalıdır.

Ç) Kamu görevlisi gerekli ve geçerli sürücü belgesine sahip bulunmalıdır.

Bu düzenlemeyle gerekli şartları taşıyan kamu görevlileri de ister şoför kadrosunda bulunsun isterse bulunmasın taşıtları kullanabilecektir.

5- Bu düzenlemelerle kamu kurumları ciddi bir rahatlama sağlamıştır. Yani, taşrada görev yapan bir mühendis veya veteriner hekim vb. gerektiğinde araç kullanabilecektir. Böylelikle kamu kurumlarının şoför talepleri tarihe karışacaktır. Özellikle de taşıtların kiralanmasında şoförsüz kiralamaya gidildiğinde ciddi tasarruf sağlanmış olacaktır. Çünkü, ihale bedeline şoför ilave edilmeyecektir. Yani kiralanan taşıt başına brüt asgari ücretin 531 YTL olduğu ve işverene toplam maliyetin 645.165 YTL olduğu dikkate alındığında yaklaşık olarak 645.165 YTL kadar bir indirim sağlanmış olacaktır.

6- İkametgâhının, görevli olduğu yerin belediye sınırları içinde olması kaydıyla, ikametgâhına geliş veya gidişlerinde taşıt tahsis edilebilen kamu görevlileri de gerekli şartları taşımaları halinde taşıtı kendileri sürebileceklerdir. Örnek vermek gerekirse bir kurumdaki genel müdür şartları taşıyorsa taşıtı kullanabilecektir. Bu şekilde makam şoförlüğü tarihe karışma yoluna girmiştir.

7- Taşıtların, her türlü vergi, sigorta ve bakım-onarım gibi giderleri yükleniciye ait olacağı için kamu kurumları ciddi bir araç bakım giderinden tasarruf sağlamış olacaktır. Yine taşıtların kaskolu olduğu dikkate alındığında ve bu ödemelerin yükleniciler tarafından ödeneceği hesap edildiğinde kamunun nasıl bir yükten kurtulacağı görülecektir.

8- Kamu kurumlarındaki araç saltanatı da ortadan kalkmış olacaktır. Araçların özel işlerde kullanılıp kullanılmadığı tartışmaları da kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

YenişafakKategori : ÇALIŞMA HAYATI