Sağlıkta yıkım devri

Sağlıkta yıkım devri
SES Genel Başkanı Köksal Aydın, SSK'ların Sağlık Bakanlığı'na devrinin bir yıkım olacağını söylediAbone ol

SES Genel Başkanı Köksal Aydın, sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredildiğini hatırlatarak, ''Bu program sağlıkta dönüşüm değil, yıkım programıdır'' dedi.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarından SES üyesi bir grup, hastanenin acil servisi ön saç ekimi ünde toplanarak, devir sonucu yaşanan sorunlara ilişkin basın açıklaması yaptı. Ellerinde, ''Nöbet ücretleri ödensin'', ''Herkese eşit, ücretsiz sağlık'' ve ''Hastaneler halkındır, satılamaz'' dövizleri  bulunan grup, çeşitli sloganlar attı.

SES Genel Başkanı Aydın, burada yaptığı konuşmada, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Sağlık Bakanlığına devrinin ardından sorunların artarak, devam ettiğini belirtti. Devir programlarının uygulandığı ülkelerde başarılı olunamadığını ifade ederek, ''Bu program, sağlıkta dönüşüm değil, yıkım programıdır'' dedi.

Hükümetin, bu program ile sağlık kuruluşlarını tek çatı altında toplama gibi bir niyetinin bulunmadığını savunan Aydın, asıl amacın ''bu yolla işletme haline dönüştürülecek hastanelerin, yerel yönetimler aracılığıyla peşkeş çekilmesi'' olduğunu iddia etti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan SES Ankara Şube Başkanı Adem
Bulat ise SSK hastanelerinin bakanlığa devriyle buraların kar elde etmeye yönelik birer işletme haline dönüştüklerini iddia etti. Bulat, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yönetim tarafından nöbet ücretlerinin kaldırılarak, nöbet izni kullanılmasının istendiğini, ancak personel yetersizliği nedeniyle bu izinlerin tam olarak kullanılamadığını bildirdi.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI