Mezarda emeklilik yürürlükte

Mezarda emeklilik yürürlükte
''Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Abone ol

1 Ocak 2007'den sonra sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9 bin gün prim ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabilecek. Emeklilik yaşı 2048'de kadın ve erkek için 65 olacak.

Yürürlük tarihi 1 Ocak 2007 olarak belirlenen yasaya göre, yüksek öğrenim görmüş 25 yaşından büyük kız çocukları, kendisine bakmakla yükümlü kişinin sağlık sigortasından yararlanamayacak. Çalışanlar, köy mahalle muhtarları, kendi hesabına bağımsız çalışanlar, kamu idarelerinde çalışanlar sigortalı sayılacak.

Polislerin מעקף קיבה , akademide geçen başarılı eğitim süreleri, sigortalılık süresine eklenecek.

Kişiler, adına prim ödensin veya ödenmesin 18 yaşına kadar sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek. Sigortalıların tescili ve diğer işlemlerinde, sigorta sicil numarası olarak TC kimlik numarası kullanılacak. Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, çocuğun yaşaması şartıyla doğumdan sonraki 6 ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli asgari ücretin üçte biri tutarında emzirme yardımı verilecek.

Çalışma gücünün en az yüzde 60'ını iş kazası veya meslek hastalığı sonucu kaybettiği tespit edilen sigortalı, malullük sigortası bakımından malul sayılacak. Ancak sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybettiği tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya arızası sebebiyle malullük aylığından yararlanamayacak.

Malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının en az 10 yıldan beri sigortalı olması, 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması gerekecek. Malullük aylığı, prim ödeme gün sayısı 9 bin günden az olan sigortalılar için 9 bin gün üzerinden, 9 bin gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanacak.

Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaçsa, tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılacak. Kanun yürürlüğe girdikten sonra sigortalı sayılacak olanlar, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9 bin günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabilecek.

Emeklilik yaşı 2036'dan itibaren kademeli olarak artırılarak, 2048'de kadın ve erkek için eşitlenerek 65 olacak.İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için zorunlu sigortalı olarak çalışmamış olmak ve 18 yaşını doldurmak gerekecek.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI