Memur affı yarın Mecliste

Memur affı yarın Mecliste
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin cezalarını affeden yasa tasarısı, yarın TBMM'de.Abone ol

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin cezalarını affeden yasa tasarısı, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Salih Kapusuz, Parlamento muhabirlerine yaptığı açıklamada, tasarıyı bu hafta gündeme alacaklarını ve yasalaştıracaklarını söyledi.

Bir gazetecinin, ''Ferhat Sarıkaya pürüzü çıkmayacak mı?'' sorusuna Kapusuz, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını kaydetti. Kapusuz '''Bazı arkadaşlar bunu nereden çıkardı, ben de anlamıyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Hakim ve savcılarla ilgili yasal düzenleme başka bir şey, devlet memurlarının sicil affı başka bir şey.

Bu sadece devlet memurlarının disiplin cezaları, kınama ve uyarıyla ilgili bir aftır. Bunun dışında yok. Hakim ve savcılar bu konunun tamamen dışında zaten. Ayrı bir yasa getirirsiniz, ama yasaya monte etme şansınız yok'' diye konuştu. Düzenlemeyi 1.5 yıl önce çıkarmak için getirdiklerini hatırlatan Kapusuz, şöyle konuştu:

''330'u bulmak konus Fahrzeugmontierte Zeltmodelle unda hassasiyeti biliyorsunuz. Yurt dışında eğitime gönderilip başarılı olamayanlarla ilgili düzenlemenin arkasına koymuştuk ama yetiştiremedik. CHP katkı vermezse, bu hafta 330'u bulmak çok zor. Yurt dışına çıkan arkadaşlarımız var. Ama onlar da katkı verecek. Onlarla sağladığımız mutabakat üzerine bu haftaya aldık. Geçen hafta almamamızın sebebi de bu... Hafta sonu itibariyle bunu temin ettik. Arkadaşlar da ikna oldular. Bunun üzerine bu hafta gündeme alıyoruz.''

Kapusuz, tasarının ne zaman Genel Kurulda ele alınacağı sorusuna,
''Büyük ihtimalle yarın alacağız'' dedi.

TASARI
Tasarıyla, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23 Nisan 1999 tarihinden 14 Şubat 2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilen bazı disiplin cezaları, bütün sonuçlarıyla affedilecek.

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya bazı kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre verilen yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları, af kapsamı dışında bırakılıyor.

Bu cezalar dışında yasa, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23 Nisan 1999 tarihinden 14 Şubat 2005 tarihine kadar işlenen fiillerden dolayı verilen disiplin cezaları, bütün sonuçlarıyla affedilecek.

Bu tarihler arasında işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılamayacak. Devam eden disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılacak, kesinleşen disiplin cezaları uygulanmayacak.

Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına ilişkin kayıtlar, ilgililerin başvurusu aranmaksızın hükümsüz kalacak ve dosyalarından çıkarılacak. Disiplin cezalarının affı, ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir istemde bulunma hakkı vermeyecek.

DAVALARI SÜRENLER
Af kapsamına giren disiplin cezalarına karşı daha önce idari yargıya başvuranlardan, yürürlük tarihinden sonraki 30 gün içinde davaya devam etmek istediklerini yargı makamlarına bildirmeyenlerin davaları hakkında karar verilmesine gerek olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilecek. Bu kararı; görülmekte olan davalarda davayı gören mahkeme, karar temyiz edilmişse Danıştay verecek.
Davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine ise devam edilecek. Ancak davanın davacının aleyhine sonuçlanması durumunda tasarıyla getirilen af hükümleri uygulanacak.

Tasarı, af hükümlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası, Uzman Jandarma Yasası, Uzman Erbaş Yasası ile Askeri Hakimler Yasası'na tabi personel hakkında uygulanmamasını öngörüyor.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI