Eğitim-Bir-Senden tepki

Eğitim-Bir-Senden tepki
Fransa Parlamentosunun kararına Eğitim-Bir Sen'den tepki var.Abone ol

Fransa parlamentosunda sözde Ermeni soykırımıyla ilgili yapılacak oylama, “Frengistan”ın bugünkü varislerinin, sömürgeci ve soykırımcı geçmişlerinden bir kaçış çabasıdır. Cezayir’i bizden işgal etmiş olan Fransa, kardeşlerimizin bağımsızlık savaşında düpedüz soykırımcı bir gaddarlıkla katliamlar yapmış ve 1 milyon Müslüman’ı kadın çocuk demeden öldürmüştür.

Sistemli ve devlet iradesiyle yapılan bu katliamlarda görev alanları da madalyalar ve terfilerle ödüllendiren Fransa, tarihe ve insanlığa karşı bu suçlarının hesab çiçek siparişi ını vermekten kaçma telaşıyla şimdi Türkiye’yi suçlu ilan etmeye çalışmaktadır.

Esasen çıkarılmak istenen kanun, bizi suçlamanın da ötesine geçerek “Ermeni soykırımı iddiası tarihî gerçeklere uygun değildir, gerçek dışıdır” demeyi dahi “suç” kapsamına almayı hedeflemektedir. Bu mantıkla bir kanun çıkarmak isteyenler, bugüne kadar sözde Batı medeniyetinin temsil ettiği iddia edilen başta fikir özgürlüğü ve bilimsellik olmak üzere tüm değerleri çiğnemiş ve yok etmiş olacaklardır.

Fransa’nın Ermeniler üzerinden yürüttüğü bu politikanın, Kafkasya ve Doğu Anadolu üzerinde Sevr yıllarından kalma heveslerle ve diaspora Ermenileri içindeki bir avuç fanatiğin istismarı suretiyle, Türkiye’yi siyasi ve askeri bakımdan tehdit etme maksatlı olduğu bir sır değildir. ABD-İngiltere-İsrail üçlüsünün kardeş Irak halklarının toprakları üzerinde giriştikleri kirli paylaşım macerası, öyle anlaşılıyor ki Fransa’yı da harekete geçirmiştir. Bu tutum, kendi sonunu da hazırlayıcı azgın bir saldırma hazırlığıdır ki, deyimdeki ifadesiyle, Fransa “kuyruğuyla oynamaktadır.”

Temennimiz, dünyayı bir üçüncü büyük savaşa sürükleyecek böylesi tehlikeli adımlardan kaçınma sağduyusu ağır basar ve bu taslak gündeme alınmaz. Ancak kanun ister çıksın, ister reddedilsin, Batı’nın emperyalist çehresi artık gizlenemez bir çirkinlikle belirmiş, kamuoyunun bilincinde silinmez bir yer edinmiştir.

Sözkonusu tasarının kanunlaşması durumunda Eğitim-Bir-Sen olarak, ülke genelinde başlatılacak tüm boykotları etkin bir şekilde uygulayacak, Fransa’dan ithal edilen tüm mal ve ürünlerin satın alımını ve kullanımını durduracağız. Boykot edilecek ürünlerin, bunları üreten firmaların, markaların tüm listesinin hazırlanması çalışmasını sürdürüyoruz. Umuyoruz ki bu listeyi kullanmaya gerek kalmayacaktır.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI