Çevre cezaları artırıldı

Çevre cezaları artırıldı
Çevre Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Abone ol

Kanuna göre, atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlar, 60 bin YTL para cezasına çarptırılacak. Yasak atıkları toprağa verenlere, 24 bin YTL ceza kesilecek. Balık çiftlikleri, kapalı koy ve körfezler ile doğal ve arkeolojik SİT alanlarında kurulamayacak.

ÇED sürecinde yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, 1 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Yüksek Çevre Kurulu oluşturulacak

Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesiyle görevli olacak, bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen kurallara uymakla yükümlü olacak.

Çevrenin korunması, bozulmasının önlenmesi ve kirliliğ שאיבת שומן in giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette, Çevre ve Orman Bakanlığı, yerel yönetimler, gerekli hallerde meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacak.

ÇEVREYİ KİRLETENLERE CEZA • Belirlenen cezalara göre, egzoz ölçümü yaptırmayanlara 500 YTL, standartlara aykırı emisyona neden olanlara 1.000 YTL para cezası uygulanacak. ÇED sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere, yapılan proje bedelinin yüzde l'i oranında ceza verilecek. ÇED sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırıdavrananlara her bir ihlal için 10 bin YTL idari para cezası verilecek. Hava kirliliğine neden olan tesisleri izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine karşın kurmaya ve işletmeye devam edenlere 24 bin YTL, emisyon miktarlarının sınırları aşması durumunda 48 bin YTL, hava kirliliğine neden olan konutlarda her bağımsız bölüm için 300 YTL ceza uygulanacak. Atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlarile kurup da çalıştırmayanlar, 60 bin YTL para cezasına çarptırılacak. Yasaklara aykırı olarak denizlerde, doğal veya suni göller ve baraj gölleri ile akarsularda, katı atık, atıksu, petrol ve petrol türevleri tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlere, groston başına 40 YTL'ye kadar ceza kesilebilecek. Denizlere ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarına,içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara 24 bin YTL ceza verilecek. Yasak atıkları, yasalara ve standartlara aykırı olarak veya önlem almadan toprağa verenlere 24 bin YTL ceza uygulanacak. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon yayılımı sonucu oluşan manyetik alanlarla çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyenlere 1000 YTL paracezası verilecek. Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, özel çevre koruma bölgeleriiçin belirlenen esaslara aykırı davrananlara 20 bin YTL, anız yakanlara dekar başına 20 YTL, belirlenen alanlar dışından kum, çakıl ve benzeri maddeleri atanlara metreküp başına 120 YTL ceza kesilecek. İçme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 48 bin YTL para cezası uygulanacak. Yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan,geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 24 bin YTL, ithal edenlere ise 60 bin YTL ceza kesilecek. Halka açık yerlerde çevreyi kirletenlere 100 YTL ceza uygulanacak.

Kategori : POLİTİKA